background image
glavni reklamni bannerglavni reklamni bannerglavni reklamni bannerglavni reklamni bannerglavni reklamni bannerglavni reklamni banner
Objavljeno: 06.06.2011 u 13:10.| Izvor: Disti| Autor: Fernala

Primjer implementacije rješenja bežične mreže u poliklinikama

Na Poliklinikama je uglavnom već ugrađen veliki broj uređaja koji proizvode vlastita bežična zračenja, što uzrokuje kvar na Wi-Fi mrežama koje nemaju mehanizme odbrane sistema od smetnji.
veličina teksta 
Slika: Primjer implementacije rješenja bežične mreže u poliklinikama

Bežična mreža u poliklinikama

Činjenica je da nisu sva Wi-Fi rješenja pogodna za ugradnju u okruženje jedne poliklinike. 
U kojem obimu i koja linija proizvoda bi bila najpogodnija reći će nam mjerenja obavljena na licu mjesta.

Nepostojanje bežične infrastrukture otežava komunikaciju između osoblja u više aspekata. Uz to, ukoliko se infrastruktura ne osigura, nemoguće je ponuditi inovativne usluge, razmjena podataka sa pacijentima (koji uglavnom nisu hospitalizirani i prate vitalne parametre i zapažanja sami) biće otežana, neće biti moguće ponuditi im dodatne usluge shodno podacima kojima raspolažemo.
 

Analiza problema

Na Poliklinikama je uglavnom već ugrađen veliki broj uređaja koji proizvode vlastita bežična zračenja, što uzrokuje kvar na Wi-Fi mrežama koje nemaju mehanizme odbrane sistema od smetnji. Potrebno je za implementaciju izabrati sistem koji će smanjiti smetnje ili utjecaj drugih radio talasa. Sistem mora biti u mogućnosti da u potpunosti izbjegne predviđene, ali i novonastale smetnje.

Sistem mora funkcionirati kao jedinstven, biti kontroliran sa središnje jedinice upravljanja i preporuka je koristiti se patentiranom tehnologijom BeamFlex  čime će se dramatično povećati opseg i pouzdanost Wi-Fi signala. Antenski sistem treba da se sastoji od velikog broja antenskih elemenata i da omogućuje odabir velikog broja različitih kombinacija antenskih elemenata za prijem i predaju signala. Ovo će automatski omogućiti usmjeravanje visokih performansi signala, zaobilaženje izvora smetnji u smjeru svakog pojedinog korisnika. Za razliku od pristupa proizvođača, koji uglavnom nude pristupne tačke sa antenama koje emitiraju signal nekontrolirano (radijalno) u svim smjerovima, proizvođači koji koriste BeamFlex antene s hirurškom preciznošću usmjeravaju signal isključivo u smjeru korisnika.

Analizirajući referentne sisteme u Poliklinikama u regiji i šire, primjetna je dominacija rješenja bežičnog Wi-Fi sistema američke kompanije Ruckus Wireless. Najznačajnija karakteristika ovog sistema, ujedno i presudna pri odabiru, jeste činjenica da se Ruckus sistemom znatno smanjuje štetno zračenje i utjecaj na ljude, a moguće ga je izbjeći u cjelini. Ugradnjom centralno upravljivog Ruckus Wireless sistema u Poliklinici mogu se postići svi ciljevi koji su zahtjevom postavljeni.

Da se ispunila osnovna svrha postojanja ove moderne Poliklinike, pružanje zdravstvenih usluga u skladu sa znanstvenim principima, ali sa naglaskom na uslugu najviše kvalitete i visoku razinu zadovoljstva pacijenata, njihovih obitelji i zaposlenika mora se osigurati infrastruktura koju će aplikativna podrška procesima koristiti.

Bežična infrastruktura omogućava ne samo da je poznato gdje se tačno ko od osoblja nalazi, nego je moguće pojedinačnom specijalisti trenutno isporučiti sve potrebne podatke za adekvatan tretman pacijenta, kao i preuzeti od njega naloge i podatke za pacijenta od kojeg je udaljen. Radno osoblje može bežično jednostavnije komunicirati, a aplikativna rješenja suočena su sa mnogo manje ograničenja. Navedeni tip komunikacije među djelatnicima onemogućen je bez bežične infrastrukture.

Inovativne usluge kakve su dijelom prezentirane gotovo je nemoguće ponuditi bez postavljanja bežične infrastrukture. A bez uvođenja stalnih inovacija u ponudu, Poliklinika neće moći ići u korak sa  konkurencijom na tržištu koja je u ovom trenutku u punoj ekspanziji razvoja na BH tržištu. Kako konkurencija odmiče svojom inovativnom ponudom, to bi Poliklinika sve više gubila postojeće pacijente koji bi bili privučeni boljom i potpunijom ponudom konkurencije, a još teže bi stjecala nove korisnike usluga. Sve navedeno dovelo bi neminovno do smanjenja prihoda  i profita.
Piramidom problema danoj na slici 1. navedeni aspekti su i grafički prikazani.

Da bi se jasnije razumjela primjena aplikativnih rješenja na bežičnoj infrastrukturi, evo mogućih primjera:
Sistem obradom zaključuje sljedeće, pacijent čeka na pregled kod specijaliste vezano za tegobu koju ima, uz to utvrđuje da je pacijent star 39 godina i ženskog pola i predloži mu da jednim klikom na svom SmartPhone -u zakaže svoju prvu mamografiju i da preuzme aplikaciju kojom će pratiti sva zapažanja o menstrualnim periodima koji će se automatski prenositi u sistem kojeg nadgleda ginekolog koji vodi pacijenticu. Ili u drugom slučaju, za pristiglog pacijenta sistem utvrdi promjenu težine kroz protekli period te mu predloži da putem svog SmartPhona ostvari direktnu konekciju sa nutricionisticom koja mu može istim putem zakazati konsultativni pregled, ali i ponuditi aplikaciju pomoću koje će zajedno pratiti i prilagođavati ishranu čak i izvan Poliklinike.
Primjena je zaista mnogo, a dio aplikativnih rješenja već postoji na tržištu. Ta rješenja je moguće integrirati u postojeći Clinical Information System (CIS) .

piramida problema

Analiza cilja

Analizom piramide problema može se prepoznati strateški cilj projekta:

  • Povećati prihode i profit Poliklinike kao poslovne organizacije

Jasno je da se cilj projekta u potpunosti poklopio sa strateškim ciljem ukupnog poslovanja Poliklinike i procjena je da ga je moguće postići sinergijskim efektom ispunjenja taktičkih ciljeva.
Taktički ciljevi se, također, identificiraju iz piramide problema:

  • Svaki postojeći korisnik postaje i ostaje stalni korisnik usluga
  • Povećati broj novih korisnika
  • Uvođenje inovativnih usluga za korak ispred konkurencije
  • Stalna on-line komunikacija sa pacijentima stvara povjerenje
  • Dobra komunikacija među djelatnicima kao temelj kvalitetne usluge

Logički okvir projekta

Logičkim okvirom projekta prezentirani su problemi, njihovi uzroci, rješenja problema (ciljevi), ulazi i izlazi (mjerljive i nemjerljive), korisnike projekta.

Svrha projekta Unaprjeđenje poslovanja u smislu približavanja osnovnoj svrsi postojanja Poliklinike: pružanje zdravstvenih usluga u skladu sa znanstvenim principima, ali sa naglaskom na uslugu najviše kvalitete i visoku razinu zadovoljstva pacijenata, njihovih obitelji i zaposlenika.
Problemi Postojeće korisnike preuzima konkurencija.
Slab porast broja novih korisnika.
Uzroci Jednolična ponuda bez inovativnih ili usluga s dodatnom vrijednošću.
Onemogućena tijesna veza sa pacijentima.
Otežana komunikacija među djelatnicima.
Ciljevi Projektiranjem i implementacijom bežične infrastrukture pogodne za ugradnju u okruženje jedne poliklinike stvoriti infrastrukturu za podršku aplikacijama koje su potrebne za ponudu inovativnih usluga što u konačnici treba dovesti do povećanja prihoda i profita kompanije.
Ulazi projekta Postojeća žična infrastruktura (ne prihvata mobilne uređaje), ljudski resursi, odabrana bežična oprema
Izlazi projekta Funkcionalna, bežična, mrežna infrastruktura u skladu sa najvišim standardima opisanim u uvodu
Korisnici projekta Djelatnici Poliklinike, ljekari, specijalisti, medicinski tehničari, laboranti i ostalo osoblje, pacijenti i korisnici usluga

 


Upravljanje projektom

U ovom dijelu predstavljene su tehnički, vremenski i finansijski aspekti projekta, te popis članova projektnog tima i njihove funkcije.

a. Tehnički aspekti
Za bežičnu Wi-Fi pokrivenost u svakom dijelu Poliklinike, koristit ćemo šest centralno upravljanih pristupnih tačaka ZoneFlex  7942.

Broj 7 u oznaci modela izabranog uređaja označava da uređaj podržava 802.11n  standard što daje dovoljno propusnosti za planirane aplikacije. Broj 9 na drugoj poziciji, označava pristupne tačke kao uređaje namijenjene za montažu unutar objekta. Broj 4 na trećoj poziciji označava da pristupne tačke rade na 2.4 GHz, široko podržanom frekventnom opsegu od strane Wi-Fi klijenata današnjice. Broj 2 na posljednjem mjestu u kodnom imenu označava da uređaj posjeduje 2 Ethernet porta što sasvim zadovoljava potrebe idejnog rješenja projekta.

Sve pristupne tačke koje imaju pristup žičnoj mreži, bit će spojene na istu. U slučaju da ožičenje ne bude dostupno za neku od pristupnih tačaka, iskoristit će se funkcionalnost Smart Mesh mreže, koja omogućuje prijenos signala Wi-Fi između pojedinih pristupnih tačaka. Napajanje pristupnih tačaka može biti izvedeno iz elektroenergetskog sistema direktno ili preko POE  preklopnika. Prednosti druge opcije su mnogobrojne, od uštede energije, do mogućnosti lakšeg redundantnog rješenja napajanja, ali su i estetske prirode, obzirom da su pristupne tačke često smještene na vidnom mjestu u hodniku.

Upravljanje cijelim sistemom i kontrola pristupa obavljat će se putem kontrolne jedinice ZoneDirector  1006, koja se nalazi u server sobi IT centra. Posljednja cifra u modelu, 6, označava licenciranu podršku za 6 pristupnih tačaka. Cijela mreža djeluje kao jedinstveni sistem koji identificira sve korisnike koji su uključeni i omogućava „roaming“  kad se kreću kroz zgradu. Wi-Fi signal je vrlo robustan i postojan, čak i uz bežična zračenja mnogih medicinskih uređaja koji su instalirani u cijeloj klinici.

Kompletna pokrivenost cijele klinike ostvarena je sa minimalnim brojem pristupnih tačaka, njih 6, što još jednom dokazuje izvrsnost izabranog rješenja. Tabela 9. predstavlja pregled materijalnih resursa i data je u Prilogu.

b. Vremenski aspekti
Lista zadataka sa datumima početka, završetka i trajanjem obrađena je u MS Project 2007 programskom alatu i prikazana tabelom 2. 

Uvidom u gantogram aktivnosti (tabela 3), važno je uočiti sljedeće, neke od aktivnosti moguće je izvršavati paralelno, dok su druge uslovljene završetkom prethodne aktivnosti. Detaljan prikaz svih aktivnosti prikazan je na gantogramu gdje se ova uslovljenost jasnije prikazuje.

 

Zaključak

Postavlja se osnovno pitanje, da li su se ovakve usluge (misli se na dio mreže koju koriste direktno pacijenti) mogle ponuditi bez instaliranja ovakve bežične infrastrukture. Zasigurno jesu, no one ne bi bile široko prihvaćene. Zašto? Teško je marketinški osvojiti potreban broj pacijenata osim ako im uslugu ne ponudite tačno onda kada ih ona zanima, tačno onu koja njih zanima i tačno onakvu kakvu oni mogu iskoristiti.

Ako sistem dozvoli pristup korisniku, odmah nakon prihvatanja konekcije on ga preusmjerava na portal Poliklinike. U tom trenutku, sistem već zna koji SmartPhone korisnik koristi i koje aplikacije (ovisno o operativnom sistemu) mu može ponuditi. Korisnik je registrovan te sistem također zna njegove osnovne karakteristike kao korisnika sistema: pol, godine, hronične bolesti i slično. Sistem zna i koji je trenutni problem koji korisnik ima. To omogućava da mu ponudi baš one aplikacije koje podržavaju uslugu koja tačno njemu odgovara, radi na njegovom SmartPhone-u i da u istom trenutku upozna konsultanta, specijalistu, koji će nadgledati njegove podatke u sklopu paušalne usluge.

Nadalje, ukoliko Polklinika nastavi sa unaprjeđenjem sistema i opskrbi djelatnike multimedijalnim prijenosnim uređajima (tablets) tada će za njihovu podršku biti neophodna robusna infrastruktura funkcionalno predstavljena ovim projektom.

Ovaj infrastrukturni projekt samo je mali korak ka unaprjeđenju poslovanja i unaprijeđenju ponude koja će zadržati postojeće i privući veliki broj novih korisnika usluga.


 

 


 


VIJESTI

ruckusprvi-wave-2-access-point-zoneflex-r710
Ruckus: prvi Wave 2 Access Point - ZoneFlex R710
microsoft-akcija--sedmice-povezite-se-sa-cloudom-preko-office_a-365
Microsoft AKCIJA - povežite se sa cloudom preko Office-a 365!
disti-ponuda-sedmice-dell-latitude-3550
DISTI ponuda sedmice: Dell Latitude 3550
budite-u-korak-sa-cloudom-zasto-trebate-imati-microsoft-office-365
Budite u korak sa cloudom: zašto trebate imati Microsoft Office 365?
dell-inspiron-2350-aio-touch-screen-desktop
Dell Inspiron 2350 AIO Touch Screen Desktop

 

Facebook preporuke

DISTI reklame


Google reklame

_ _ _ _ _ _ _ _